Tên đơn vị: Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

1. Đặc điểm, tình hình nhà trường:
– Địa điểm trụ sở: Số 03, đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
– Điện thoại: 0240.3555.305; 0240.3529.998;
– Địa chỉ trang tin điện tử: http:www.thngosilien.tpbacgiang.edu.vn
– Quá trình thành lập và phát triển:
Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên là trường trọng điểm chất lượng cao của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang và của tỉnh Bắc Giang, nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền, tại trung tâm thành phố Bắc Giang. Năm 1990, Trường được tách ra từ Trường PTCS Ngô Sĩ Liên với 25 lớp và 37 cán bộ giáo viên. Khi đó với điều kiện ban đầu còn nhiều khó khăn, trường có 25 phòng học, diện tích khuôn viên là 2650m2 m2.
Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên là trường trọng điểm chất lượng cao của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Giang và của tỉnh Bắc Giang. Tổng diện tích khuôn viên là 5354m2. Năm 1990, Trường được tách ra từ Trường PTCS Ngô Sĩ Liên với 25 lớp và 37 cán bộ giáo viên.
Sau 25 năm hình thành và phát triển, đến nay trường đã có 40 lớp với 40 phòng học kiên cố; có đủ bàn ghế học sinh 100% đạt chuẩn. Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 từ năm 2007 đến nay.
Nhà trường có chức năng, nhiệm vụ giáo dục học sinh tiểu học trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang; giảng dạy chương trình Tiểu học theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; giáo dục các em biết lễ phép, tôn trọng bạn bè và người trên, có lối sống tác phong lành mạnh, có sức khoẻ, có kiến thức cơ bản làm nền tảng chuẩn bị bước tiếp vào bậc học Trung học cơ sở.
Thực hiện tốt kế hoạch phổ cập giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và tài chính theo quy định.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt 100% chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
– Về cơ cấu tổ chức:
Nhà trường có tổng cộng 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó Ban Giám hiệu có 04 đồng chí và 62 giáo viên, nhân viên được biên chế thành 03 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng.
– Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường:
Nhà trường có đầy đủ các tổ chức Đảng, đoàn thể.
Ngoài ra, nhà trường còn có Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức theo cơ cấu: 01 Ban Thường trực và 40 Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp.
Nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và các Ban, ngành TW tặng Bằng khen.

– Nhà trường –