Wednesday, 23/09/2020 - 04:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên

Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tổ chức thành công Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 và thực hiện niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Sáng ngày 29/4/2020, Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tiến hành công bố công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 tại bảng tin, trên cổng thông tin điện tử, trang Zalo nhà trường và trang Zalo của các lớp. Để lựa chọn được bộ sách phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021, tập thể cán bộ, giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.

 

Biên bản niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở GDPT, tháng 02/2020, Nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên tự nghiên cứu, tìm hiểu và thảo luận, trao đổi trong nhóm, tổ chuyên môn về 05 bộ sách giáo khoa: “Cùng học để phát triển năng lực”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Cánh diều”, “Chân trời sáng tạo”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

05 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ trường tiểu học; Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 07/KH-THNSL ngày 17/4/2020 của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên về Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, đồng chí Ngô Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quyết định số 13/QĐ-THNSL ngày 17/4/2020 về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của nhà trường. Hội đồng lựa chọn SGK gồm 15 ông bà là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học có SGK được lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) nhà trường.

Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

Cán bộ quản lý nhà trường đã nghiên cứu kỹ văn bản gửi kèm Công văn số 146/GDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT thành phố về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 đó là bản gợi ý Quy trình lựa chọn SGK tại các nhà trường. Trong đó, Phòng GD&ĐT đã đưa ra những cách làm mới giúp cơ sở thuận lợi trong quá trình lựa chọn SGK, cụ thể: hướng dẫn cơ sở quy trình 04 bước, trong mỗi bước chỉ rõ từng nhiệm vụ, kèm với gợi ý minh chứng đầy đủ, mẫu hóa gửi kèm.

Ngày 22/4/2020, Nhà trường đã tổ chức họp tổ chuyên môn tổ 1 và giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh để nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh, tích cực triển khai bước 1 theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh đã tổ chức bầu tổ kiểm phiếu lựa chọn SGK. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ. Sau đó, Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng lựa chọn SGK của nhà trường danh mục SGK được lựa chọn.

Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của Tổ chuyên môn tổ 1 và các giáo viên dạy các môn Âm nhạc, Thể dục, Mĩ thuật, Tiếng Anh

Chiều ngày 27/4/2020, thực hiện bước 2 của quy trình lựa chọn sách, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tiến hành tổ chức hội nghị với nội dung thảo luận, đánh giá, bỏ phiếu thống nhất lựa chọn bộ sách phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021. Với 13 lượt ý kiến phát biểu cùng với các hình ảnh minh chứng hết sức thuyết phục (về hình ảnh sách giáo khoa mới, sách điện tử, một số bài học cụ thể trong sách giáo khoa mới, …) phần thảo luận của Hội nghị đã diễn ra rất sôi nổi. Các thành viên trong Hội đồng lựa chọn sách đã phân tích kỹ 46 danh mục giáo khoa lớp 1 và 9 danh mục sách giáo khoa do Tổ chuyên môn đề xuất. Tất cả 9 môn học: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm và Tiếng Anh đều được tham gia góp ý cụ thể. Sau đó, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín để lựa chọn SGK.

Hội nghị lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường TH Ngô Sĩ Liên

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở GDPT, Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang, Công văn số 377/SGDĐT-GDTH ngày 15/4/2020 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, Công văn số 991/UBND-GDĐT ngày 16/4/2020 của UBND thành phố về lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, Công văn số 146/GDĐT ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT về hướng dẫn lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021, ... Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên đã lựa chọn được một bộ sách tối ưu nhất phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021. Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng danh mục SGK đã được Hội đồng lựa chọn.

Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, Hiệu trưởng ban hành quyết định danh mục SGK sử dụng trong nhà trường (thực hiện bước 3 trong quy trình lựa chọn sách).

Ngày 29/4/2020, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên công bố công khai danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong nhà trường năm học 2020-2021 và tiến hành niêm yết công khai (hoàn thành bước 4 quy trình lựa chọn sách).

Như vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho việc triển khai Chương trình GDPT 2018, để việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đạt hiệu quả tốt nhất, Cán bộ quản lý nhà trường đã chỉ đạo tập thể cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc quy trình tổ chức lựa chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 theo đúng hướng dẫn của cấp trên đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả. Mặt khác, Nhà trường còn thực hiện nghiêm túc việc phối hợp với Ban đại diện Hội CMHS, các ngành, địa phương tuyên truyền đến các bậc phụ huynh, nhân dân địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về Chương trình GDPT 2018 và việc đổi mới sách giáo khoa lớp 1. Nhà trường đã tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu và yên tâm với việc lựa chọn SGK của nhà trường, cử đại diện cha mẹ HS cùng tham gia Hội đồng lựa chọn sách, với mục đích lựa chọn bộ SGK tối ưu nhất phù hợp với đặc điểm kinh tế-xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại nhà trường; có giá trị liên thông, sử dụng được lâu dài và hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp dạy học để sử dụng cho lớp 1 năm học 2020-2021 góp phần đạt mục tiêu và hiệu quả giáo dục tốt nhất.

Ngô Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng, Trường TH Ngô Sĩ Liên

Tác giả: Thân Thị Hương
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 60
Hôm qua : 47
Tháng 09 : 1.073
Năm 2020 : 28.172