Friday, 07/05/2021 - 01:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên

TỔ 4+5 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ SĨ LIÊN TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI ĐỐI VỚI BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Thực hiện thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 344/BGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông; Công văn số 282/SGDĐT-VP ngày 01 tháng 4 năm 2019 của Sở giáo dục và đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; Kế hoạch số 131/KH- UBND ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Kế hoạch số 38/KH-GDĐT ngày 24/12/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học, ngày 11,12 và 13 tháng 2 năm 2020 , giáo viên tổ 4+ 5 trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên tổ chức triển khai nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông đổi mới đối với bộ sách giáo khoa lớp 1.

Giáo viên Tổ 4 +5 nghiên cứu sách giáo khoa mới

Nội dung nghiên cứu tập trung váo 5 bộ sách giáo khoa là: “Cùng học để phát triển năng lực” , “Kết nối tri thức với cuộc sống”, , “Chân trời sáng tạo” , “ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của Nhà xuất bản Giáo dục và bộ sách . “Cánh diều” của Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm.

5 bộ sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ sách giáo khoa “kết nối tri thức với cuộc sống” của nhóm tác giả Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh gồm 8 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự Nhiên Và Xã Hội, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo Dục Thể Chất, Đạo Đức, Hoạt Động Trải Nghiệm (Nhà xuất bản Giáo Dục)

Bộ sách giáo khoa “Cùng học để phát triển năng lực” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hạnh (Chủ biên), Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Lê Hằng, Đặng Thị Lanh, Trần Thị Hiền Lương, Trịnh Cẩm Ly gồm 8 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự Nhiên Và Xã Hội, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Tập Viết, Đạo Đức, Hoạt Động Trải Nghiệm (Nhà xuất bản Giáo Dục)

 

Bộ sách giáo khoa “Cánh diều” của nhóm tác giả Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn gồm 8 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự Nhiên Và Xã Hội, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo Dục Thể Chất, Đạo Đức, Hoạt Động Trải Nghiệm (Nhà xuất bản Đai học Sư phạm)

 

 

Bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” của nhóm tác giả Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang gồm 8 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự Nhiên Và Xã Hội, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo Dục Thể Chất, Đạo Đức, Hoạt Động Trải Nghiệm (Nhà xuất bản Giáo Dục)

Bộ sách giáo khoa “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” của nhóm tác giả Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thúy Vân gồm 7 môn học: Tiếng Việt, Toán, Tự Nhiên và Xã Hội, Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Đạo Đức, Hoạt Động Trải Nghiệm (Nhà xuất bản Giáo Dục)

Sau 3 ngày làm việc tích cực với 100% giáo viên tổ 4 + 5 tham gia, đã nghiên cứu các bộ sách, lựa chọn bộ sách giáo khoa phù hợp nhất đối với học sinh Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên - Thành phố Bắc Giang.                                                                              Tác giả: Nguyễn Phương Thảo

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 55
Tháng 05 : 583
Năm 2021 : 6.983